Hướng dẫn thanh toán tại website www.lagiang.com.vn

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN QUA CÁCH HÌNH THỨC SAU:

MUA HÀNG TRỰC TIẾP LIÊN HỆ:

LÊ THẾ HÙNG (1982)

Hotline: 1900.555.521

Địa chỉ: Số 01 Võ Nguyên Giáp (Đình chính chợ Hồng Sơn – La Giang) Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

KHÁCH Ở XA THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Logo

Ngân hàng

Số tài khoản

Chi nhánh ngân hàng

Chủ tài khoản

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

064 10000 80 178

Chi nhánh Hà Tĩnh

Nguyễn Hữu Tình

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

0641 0000 12815

Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

Trần Thị Nhị